Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Imenuje najvažnije političke teorije i predstavi njihove karakteristike, - Kritički analizira najvažnije pojmove, - Objasni osnovne karakteristike političkih ideologija, - Prepoznaje razlike između političkih ideologija, - Primjenjuje stečeno znanje u cilju objašnjenja političke stvarnosti prvenstveno savremenih liberalno-demokratskih društava

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN
TODOR LAKIĆ

Raspored polaganja redovnog II testa

Termin nadoknade predavanja

Odlaganje predavanja

Termin današnjeg predavanja - ažurirano

Obavještenje o vježbama 11. maja

Termin predavanja 12. V

Rezultati popravnih testova

PREDAVANJE

Nova objava - 06.04.2020 23:23

PREDAVANJE

Rezultati I testa

Rezultati ispita u septembarskom roku