Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Rezultati popravnih testova

23.06.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

PREDAVANJE

13.04.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Nova objava - 06.04.2020 23:23

06.04.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

PREDAVANJE

30.03.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Rezultati I testa

09.03.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Rezultati ispita u septembarskom roku

11.09.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Konacni rezultati testova u avgustovskom roku

06.09.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Rezultati testova u avgustovskom roku

26.08.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Rezultati popravnih testova

20.05.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Rezultati I testa

26.03.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Dodatni materijali za vježbe 15. III

11.03.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Dodatna literatura za vježbe

11.03.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Dodatni materijali za vježbe

06.03.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Vježbe IPT, 23. V

22.05.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Vježbe IPT, 9. V

07.05.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Vježbe IPT 11. IV

09.04.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Materijal za vježbe iz IPT-a

19.03.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

ECTS katalog

16.02.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Ispitna pitanja

16.02.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Plan rada na vježbama

16.02.2018