Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Imenuje najvažnije političke teorije i predstavi njihove karakteristike, - Kritički analizira najvažnije pojmove, - Objasni osnovne karakteristike političkih ideologija, - Prepoznaje razlike između političkih ideologija, - Primjenjuje stečeno znanje u cilju objašnjenja političke stvarnosti prvenstveno savremenih liberalno-demokratskih društava

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN
TODOR LAKIĆ

Izrada popravnog I i II testa

Redovni II test

Obavještenje o nastavi 29. V

Raspored izrade redovnog I testa

Čas vježbi 5. april

Predavanje 3. april

ECTS katalog; Ispitna pitanja; Spisak tema za seminarske radove

Teme za seminarski rad; ECTS katalog; Ispitna pitanja;

Rezultati popravnih testova

PREDAVANJE

Nova objava - 06.04.2020 23:23

PREDAVANJE