Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj predmet student će biti u mogućnosti da: Objasni istorijski razvoj socijalne politike u Crnoj Gori; Razlikuje uticaje različitih determinanti na aktuelni koncept socijalne politike države Crne Gore; Razumije strategijske pravce razvoja države Crne Gore u procesima socijalnih reformi; Analizira najznačajnije primjere socijalnih reformi u oblastima socijalne zaštite, socijalnog stanovanja, politici borbe protiv siromaštva, migracionoj politici, ekološkoj politici, itd. Opiše ulogu države, lokalnih samouprava, nevladinih organizacija i udruženja građanja u kreiranju socijalne politike države Crne Gore; Objasni svrhu održivog razvoja u budućim razvojnim planovima socijalne politike Crne Gore.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UGLJEŠA JANKOVIĆ2x1
26B+5S+21P
2x1
26B+5S+21P

Socijalna politika Crne Gore-bodovi

Socijalna politika Crne Gore - MATERIJAL ZA 13.04.2020.

Socijalna politika Crne Gore - MATERIJAL ZA 6.04.2020.

Socijalna politika CG - materijal za 30.03.2020.

Socijalna politika CG - MATERIJAL ZA 23.03.2020.

Socijalna politika CG - MATERIJAL ZA 16.03.2020.