Obavještenja - Fakultet političkih nauka


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE -   27.04.2020
  Socijalna politika Crne Gore-bodovi
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE -   13.04.2020
  Socijalna politika Crne Gore - MATERIJAL ZA 13.04.2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE -   06.04.2020
  Socijalna politika Crne Gore - MATERIJAL ZA 6.04.2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE -   30.03.2020
  Socijalna politika CG - materijal za 30.03.2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE -   24.03.2020
  Socijalna politika CG - MATERIJAL ZA 16.03.2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE -   24.03.2020
  Socijalna politika CG - MATERIJAL ZA 23.03.2020.