POLITIČKI SISTEM CRNE GORE


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN DARMANOVIĆ
TODOR LAKIĆ