POLITIČKI SISTEM CRNE GORE


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
23B+1S
SRĐAN DARMANOVIĆ3x1
23B+1S