Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKI SISTEM CRNE GORE -   06.12.2020
  Rezultati redovnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKI SISTEM CRNE GORE -   03.10.2020
  Literatura za predmet
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKI SISTEM CRNE GORE -   02.02.2020
  Rezultati popravnog ispita
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKI SISTEM CRNE GORE -   20.01.2020
  Rezultati redovnog ispitnog roka
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKI SISTEM CRNE GORE -   25.12.2019
  Predispitni bodovi
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKI SISTEM CRNE GORE -   18.12.2019
  Rezultati popravnog testa
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKI SISTEM CRNE GORE -   29.11.2019
  Rezultati testa
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-POLITIČKI SISTEM CRNE GORE -   22.11.2019
  Dio literature za kolokvijum