KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA SVRKOTA2x1
6B+7S+3P
BOJANA FEMIĆ RADOSAVOVIĆ3x1
6B+7S+3P