Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE -   18.05.2022
  Predavanje 19.05.
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE -   12.05.2022
  Online predavanje, 12.05.
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE -   27.04.2022
  Online predavanje, 28.04.
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE -   21.04.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE -   20.04.2022
  Popravni kolokvijum
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE -   14.04.2022
  Online predavanje, 14.04.
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE -   06.04.2022
  Predavanje 7.04.
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE -   25.03.2022
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE -   21.03.2022
  Kolokvijum
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE -   06.03.2022
  Poziv za online predavanje, 11.03. u 18h
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE -   25.02.2022
  Poziv za Zoom predavanje koje će se održati 25.02.
Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE -   25.02.2022
  Plan rada i pravila polaganja ispita