SOCIOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ2x1
38B+10P
VLADIMIR BAKRAČ2x1
38B+10P