ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR LAKIĆ2x1
22B+2S+1P