Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Materijal

14.02.2021


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Uvid u testove

16.09.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Rezultati u septembarskom roku

15.09.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Rezultati u septembarskom roku

04.09.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Septembarski rok

07.08.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Rezultati popravni rok

24.07.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Pregled radova

10.07.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Rezultati popravni kolokvijum

07.07.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Rezultati završnog ispita

02.07.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Rezultati kolokvijuma

21.06.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Raspored polaganja ispita

15.06.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Probni testovi

14.05.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Termin časa

27.04.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

ID i password za čas u srijedu, 22.04. u 11.00

20.04.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Termin časa

12.04.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Termin časa

05.04.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Materijal

01.04.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Nastavni materijal i probni test

24.03.2020