OSNOVI PRAVA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ1x1
40B+20P
ANETA SPAIĆ3x1
40B+20P