Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - literatura za ZI

05.01.2021


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - rezultati pop. kol. i ukupni pregled bodova (2020)

03.01.2021


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prav - II kol. (rezultati)

20.12.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - I kol. (rezultati)

22.11.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - informaciona lista 2020 i prezentacije

18.10.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - ukupni bodovi

14.01.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - II kol. (rezultati)

06.01.2020


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - materijalia za ZI

29.12.2019


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - Popravni I kol. (rezultati)

25.11.2019


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - I kol. rezultati

13.11.2019


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - Popr. II kol. rezultati

30.12.2018


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - ECTS katalog

25.12.2018


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - II kol. rezultati

23.12.2018


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - I popr. kol. rezultati

30.11.2018


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - pravila pisanja akademskog rada

15.11.2018


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - I kol. rezultati

09.11.2018


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - ispitna pitanja i prezentacije

01.10.2018


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Informacioni list - Osnovi prava

24.09.2018


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - pregled bodova

17.01.2018


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - rezultati popravnih kol.

07.01.2018


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - materijal za Završni ispit: pravo EU

05.01.2018


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - pitanja za Završni ispit

04.01.2018


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - rezultati II kol.

22.12.2017


Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-OSNOVI PRAVA

Osnovi prava - rezultati I kol.

21.11.2017