AKADEMSKO PISANJE I RETORIKA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA NIKOLIĆ2x1
18B+7S+3P
NATAŠA JOVOVIĆ2x1
18B+7S+3P