DRŽAVA BLAGOSTANJA I SOCIJALNA PRAVA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA SIMOVIĆ ZVICER2x1
1S