Vesna Simović-Zvicer


Vesna Simović-Zvicer
Šifra: 125163
Prezime i ime: Vesna Simović-Zvicer
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNEVROPSKE STUDIJESpecijalisticke1EVROPSKO RADNO PRAVO2 x 11 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADMagistarske1EVROPSKO RADNO PRAVO2 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne2RADNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE 2017Osnovne2RADNO PRAVO4 x 20 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADSpecijalisticke2SOCIJALNA ZAŠTITA2 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3RADNO PRAVO3 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3SOCIJALNA ZAŠTITA2 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne5RADNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije