Vesna Simović-Zvicer

dr Vesna Simović-Zvicer

vanredni profesor | Fakultet političkih nauka

  BIOGRAFIJA Datum rođenja: 02.05.1977. godine u Šavniku. Osnovnu i srednju školu završila je u Nikšiću. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 2000. godine. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu: "Pozitivno-pravna sadržina i značenje pravila o opravdanom otkazu'', 17.11.2004. godine. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na temu: ''Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom'', 10.12.2010....

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina

Socijalna medicina - rezultati popravnog kolokvijuma

Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)-Radno pravo

TERMINI ZAPOPRAVNI KOLOKVIJUM

Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina

Socijalna medicina - poeni sa kolokvijuma

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Uvod u međunarodne odnose - predavanje