Vesna Simović-Zvicer

dr Vesna Simović-Zvicer

vanredni profesor | Fakultet političkih nauka

  BIOGRAFIJA Datum rođenja: 02.05.1977. godine u Šavniku. Osnovnu i srednju školu završila je u Nikšiću. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 2000. godine. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu: "Pozitivno-pravna sadržina i značenje pravila o opravdanom otkazu, 17.11.2004. godine. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na temu: Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom, 10.12.2010. godine. ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKEOsnovne2RADNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne2RADNO PRAVO4 x 20 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3RADNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3RADNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADSpecijalisticke2SOCIJALNA ZAŠTITA2 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADSpecijalisticke3SOCIJALNA ZAŠTITA2 x 10 x 00 x 0
FPNPOLITIČKE NAUKEDoktorske1DRŽAVA BLAGOSTANJA I SOCIJALNA PRAVA3 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADMaster1EVROPSKO RADNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne5SOCIJALNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Simović Zvicer VesnaPravo oca na roditeljski i očinski dopust u zemljama EURevija za socijalnu politiku

Obavjestenja iz nastave

Pravne nauke (2017)-Radno pravo

Promjena termina predavanja

Pravne nauke (2017)-Radno pravo

TERMINI ZA POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ RADNOG PRAVA

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija novinarstva i medija

ISTORIJA NOVINARSTVA I MEDIJA - TEST

Pravne nauke (2017)-Radno pravo

TERMINI ZA KOLOKVIJUM IZ RADNOG PRAVA

Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina

Socijalna medicina - uvodni čas

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Međunarodno javno pravo

Međunarodno javno pravo - termin popravnog ispita

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Međunarodno javno pravo

Popravni završni ispit - Međunarodno javno pravo

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Međunarodno javno pravo

Međunarodno javno pravo - izmjena termina završnog ispita

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Međunarodno javno pravo

Međunarodno javno pravo - termin ispita