SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- objasni političke procese i događaje savremene opšte istorije XIX i XX vijeka, - vrednuje značaj Francuske buržoaske revolucije i Napoleonovih ratova na društveno-politički razvoj evropskih država prve polovine XIX vijeka, - analizira odlike imperijalizma (kolonijalna osvajanja velikih sila, međunarodne krize i ratovi od polovine XIX vijeka do 1919), - vrednuje značaj socijalizma, fašizma i nacizma kao društveno-političkih i ideoloških sistema XX vijeka, - objasni i vrednuje značaj Drugog svjetskog rata i Hladnog rata u kontekstu međunarodnih odnosa u Evropi i svijetu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA KNEŽEVIĆ2x0

Polaganje kolokvijuma u avgustovskom roku

Termin polaganja popravnog kolokvijuma u septembarskom roku

Termini polaganja popravnih testova u septembarskom roku

Važno obavještenje o radu u toku semestra

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - OBAVJEŠTENJE

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - termini za avgust/septembar