Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- razumije načela međunarodno pravnog poretka, - razumije funkcionisanje međunarodnog javnog prava, kroz sticanje znanja o njegovim subjektima, objectima i činjenicama, - poznaje pravne mehanizame sudske i kvazisudske zaštite, kao i poziciju međunarodnog prava u političkoj realnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA VUČINIĆ

Međunarodno javno pravo - ISPIT

Međunarodno javno pravo - promjena termina predavanja

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - OBAVJEŠTENJE

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - ISPIT

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - rezultati popravnog testa

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - predavanja