Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- razumije ljudska prava, njihov multidisciplinarikarakter i njihove pravne zaštite na međunarodnom i nacionalnom planu, - poznaje pravnih mehanizama zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori, EU i Savjetu Evrope, kao i na nivou UN-a, - razvije kulturu ljudskih prava i asertivnosti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Ljudska prava - termin popravnog ispita

LJUDSKA PRAVA - termin

LJUDSKA PRAVA - termin

Ljudska prava - za studente po starom programu

Ljudska prava - popravni ispit

Ljudska prava - termin ispita