Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni nastanak i razvoj evropske političke integracije - Analizira funkcionisanje najvažnijih institucija EU (Evropski savjet, Evropska komisija, Evropski parlament, Savjet EU) - Objasni proces međuinstitucionalne saradnje na nivou EU nakon usvajanja Lisabonskog ugovora - Analizira problem demokratskog deficita Evropske unije - Opiše ulogu i ukaže na najvažnije primjere djelovanja EU na međunarodnom planu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA STANKOV1x1
1S+6P
IVAN VUKOVIĆ2x1
1S+6P

Rezultati prvog ispitnog roka

Termini ispita

Organizacija predmeta Institucije EU za studijsku 22/23

Rezultati drugog roka

Organizacija predmeta Institucije EU za studijsku 21/22

Rezultati drugog roka

Nastavni plan

"Institucije EU" - rezultati popravnog testa

Seminarski rad iz predmeta "Institucije EU" - Uputstvo za izradu

Vježbe iz predmeta "Institucije EU"

Vježbe iz predmeta "Institucije EU"

Institucije EU - literatura i plan rada