LJUDSKA PRAVA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- razumije ljudska prava, njihov multidisciplinarikarakter i njihove pravne zaštite na međunarodnom i nacionalnom planu, - poznaje pravnih mehanizama zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori, EU i Savjetu Evrope, kao i na nivou UN-a, - razvije kulturu ljudskih prava i asertivnosti

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA VUČINIĆ2x1
12P
1x1
12P