ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Definiše pojam, izvore i osnovne faze u razvoju diplomatske istorije Crne Gore; - Prepoznaje glavne spoljno-političke ciljeve i prioritete Crne Gore, puteve njihovog ostvarivanja i odrediti njihove glavne aktere; - Procijeni nivo institucionalnog razvoja Crne Gore i uporediti ga sa razvojem drugih evropskih država; - Govori o razvoju unutrašnjih organa za spoljno predstavljanje Crne Gore, njenim diplomatskim i konzularnim predstavništvima na strani i diplomatskim i konzularnim predstavništvima u Crnoj Gori; - Analizira način razvoja i spoljnopolitičke koncepcije u diplomatskoj istoriji sa današnjim načinom razvoja diplomatije Crne Gore

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
1S+9P
RADOSLAV RASPOPOVIĆ3x1
1S+9P

Obavještenje o prvom kolokvijumu

Termin prvog kolokvijuma - ažurirano

Važno obavještenje

Termin ispita u septembarskom roku

Ispitna pitanja

Termin ispita

Rezultati testova u avgustovskom roku

Nova objava - 24.05.2019 14:22

Rezultati popravnih testova i konačna tabela sa bodovima prije ispita

Rezultati II kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma

Plan rada na vježbama; Teme za seminarske radove