Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   26.08.2019
  Rezultati testova u avgustovskom roku
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   24.05.2019
  Rezultati popravnih testova i konačna tabela sa bodovima prije ispita
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   24.05.2019
  Nova objava - 24.05.2019 14:22
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   25.04.2019
  Rezultati II kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   21.03.2019
  Rezultati I kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   14.02.2019
  Plan rada na vježbama; Teme za seminarske radove
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   31.05.2018
  Prezentacije XI, XII, XIII i XIV
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   22.04.2018
  Prezentacije VIII, IX i X sa predavanja i prezentacija sa vježbi
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   09.04.2018
  Prezentacije VI i VII
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   19.03.2018
  Prezentacija sa vježbi
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   16.03.2018
  Prezentacije IV i V
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   03.03.2018
  I, II i III prezentacija
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   17.02.2018
  ECTS katalog i ispitna pitanja
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   17.02.2018
  Plan rada na vježbama i spisak za seminarske radove