Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Prepoznaje osnovne karakteristike međunarodnih političkih organizacija i njihove odnose sa ostalim subjektima međunarodnih odnosa - Razlikuje najvažnije definicije i klasifikacije međunarodnih organizacija - Tumači strukturu i procese odlučivanja u međunarodnim organizacijama - Objašnjava funkcionisanje, strukturu i članstvo najznačajnijih međunarodnih organizacija

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS VUKIĆEVIĆ
MARKO SAVIĆ

Rezultati popravnih kolokvijuma

Termini popravnih kolokvijuma

Link za drugi kolokvijum 23.04. u 12h

Link za vježbe 25.03.

Link za vježbe 18.03.

Link za vježbe 11.03.

Prezentacije, 25. IV

Prezentacije, 17. IV

Prezentacija, 10. IV

Prezentacija, 3. IV

Prezentacija, 20. III

Prezentacija, 6. III