DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- sticanje znanja o pravnoj regulaciji multilateralnih i bilateralnih odnosa kroz diplomatsko i konzularno pravo, - Razumijevanje funkcionisanja diplomatsko-konzularnih predstavništava, - poznavanje diplomatske korespondencije, protokola i diplomatskih metoda i tehnika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
4S+1P
BORIS VUKIĆEVIĆ2x1
4S+1P

Rezultati popravnih testova

Izmjena termina popravnog završnog ispita

Termin popravnih testova

Novi termin popravnih testova

Rezultati redovnog II testa

Satnica II testa

Rezultati popravnih testova i tabela sa predispitnim bodovima

Rezultati redovnog II testa

Prezentacija sa predavanja

Rezultati redovnog II testa

Prezentacija sa predavanja

Prezentacija sa predavanja