Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Naredno predavanje iz DKP

14.05.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Naredno predavanje iz DKP

07.05.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Naredno predavanje iz DKP

22.04.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

20.02.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

ECTS katalog i termini pisanih provjera znanja i usmenog završnog ispita iz DKP

11.02.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Promjena termina završnog popravnog ispita iz DKP

24.06.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Satnica popravnih kolokvijuma

13.05.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Termin i gradivo za drugi kolokvijum

19.04.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Termin i gradivo za prvi kolokvijum

27.03.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Prijave za simulaciju; izmjena termina

20.02.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Termini provjera znanja iz Diplomatskog i konzularnog prava, studijska 2018/2019.

13.02.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Termin drugog roka završnog ispita

10.09.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra

18.05.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Rezultati drugog kolokvijuma

11.05.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Prijave diplomskih radova

25.04.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Rezultati prvog kolokvijuma

26.03.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Vježbe, DiKP

16.03.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Termini kolokvijuma i ispita

03.03.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Gradivo za kolokvijume i završni ispit

03.03.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Promjena termina vježbi

22.02.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Nadoknada časova od 19. II

20.02.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Odlaganje predavanja od 19. II

18.02.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Prvi čas vježbi

13.02.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Termini provjera znanja iz DKP

11.02.2018