POLITIČKI SISTEM CRNE GORE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispit studenti će biti u mogućnosti da: - Razlikuju glavne faze istorijskog razvoja političkog sistema Crne Gore - Identifikuju osnovne kategorije partijskih i izbornih sistema i prepozanju ih u političkom sistemu Crne Gore - Prepoznaju organe vlasti u Crnoj Gori prema aktuelnom Ustavu Crne Gore, njihove funkcije i uzajamne odnose - Objašnjavaju organizaciju, način rada i djelatnost Skupštine Crne Gore - Analiziraju osobenosti tranzicije u Crnoj Gori

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN DARMANOVIĆ
TODOR LAKIĆ

Rezultati popravnog ispita

Satnica popravnog ispita

Rezultati redovnog ispitnog roka

Tabela sa predispitnim bodovima

Rezultati popravnog testa

Termin popravnog kolokvijuma i prezentacija seminarskih radova

Rezultati popravnog ispita

Nastavni sadržaj - Ustav

Nastavni sadržaj

Konačni rezultati septembarskog roka

Rezultati avgustovskog roka