Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

o Objasni pojam nauke o spoljnoj politici i razlikuje ga od pojma nauke o međunarodnim odnosima o Prepozna najvažnije aktere procesa vanjskopolitičkog odlučivanja u različitim društveno-političkim sistemima o Analizira ciljeve i sredstva u spoljnoj politici o Opiše ključne determinante procesa vanjskopolitičkog odlučivanja o Suprotstavi najvažnije teorije spoljne politike (liberalizam, (neo)realizam, konstruktivizam, (neo)marksizam)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA STANKOV1x1
6S
IVAN VUKOVIĆ2x1
6S

Rezultati drugog roka

Rezultati prvog roka u septembru

Termin ispita

Rezultati drugog roka

Rezultati prvog roka

Bodovi tokom semestra

Literatura za predavanja

Struktura eseja

Prezentacija

Prezentacije prvo predavanje

Vježbe - materijali

Materijali predavanja