Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi predmet Upravno pravo, student će biti u mogućnosti da: - Obrazloži pojam uprave sa političkog, društvenog, pravnog i praktičnog stanovišta - Uporedi upravne sisteme u organizacionom i funkcionalnom smislu - Analizira organizaciju i elemente javne uprave u strukturi države - Objasni upravno pravno kao granu prava i obrazloži pojam i vrste akata uprave - Analizira pojam, vrste i karakteristike upravnog nadzora i kontrole - Obrazloži upravni postupak, njegove faze i karakteristike

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN MARKOVIĆ
IVAN JEKNIĆ

Upravno pravo - Popravni završni ispit

Upravno pravo - Završni ispit

Upravno pravo - II kol.

Upravno pravo - I kol. (dodatni termin za studente SPSR)

Upravno pravo - I kol.

Ispitna pitanja - Upravno pravo