Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Objasni radno pravo kao posebnu granu prava, njegov odnos sa drugim granama prava i osnovne institute radnog prava - Kritički vrednuje predloge za normativno regulisanje pitanja koja se tiču odnosa na radu ili povodom rada - Objasni osnovne krakteristike i postupak ostvarivanja individualnih prava iz radnog prava - Objasni osnovne karakteristike i postupak zaštite kolektuvnih prava iz radnog odnosa - Objasni ostvarivanje prava po osnovu rada (prava iz zdravstvenog osiguranja, penzijsko-invalidskog osiguranja i prava za slučaj nezapsolenosti)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA SIMOVIĆ ZVICER
IVAN JEKNIĆ

Nova objava - 01.09.2021 11:54

Drugi ispitni rok

RADNO PRAVO - TERMIN

RADNO PRAVO - TERMIN

RADNO PRAVO - kolokvijum

RADNO PRAVO - KOLOKVIJUM

Radno pravo - bodovi sa časova vježbi