Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni tipologije porodica u savremenom društvu - Razlikuje termine važne za primjenu socijalnog rada (zlostavljanje, zanemarivanje, zapostavljanje, oblici nasilja u porodici) - Upoređuje moderne oblike porodica sa tradicionalnim oblicima na nacionalnom i međunarodnom nivou. - Prepozna ključne uzroke i probleme u porodici i kreira plan rješenja istih - Primjenjuje individualne i grupne metode socijanog rada na konkretne situacije porodične dezintegracije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BUDA METHADŽOVIĆ1x1
3S
MEHMED ĐEČEVIĆ2x1
3S

Termin kolokvijuma

Socijalni rad sa djecom i porodicom - predavanje

Termin završnog ispita

POPRAVNI PRVOG KOLOKVIJUMA

PRVI KOLOKVIJUM

Promjena termina

ISPITNA PITANJA I MATERIJA

Rezultati prvog kolokvijuma - popravni rok

Rezultati prvog kolokvijuma