Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni prava iz socijalne zaštite, uslove I postupak njihovog ostvarivanja - Objasni mjere socijalne zaštite u odnosu na djecu - Objasni mjere socijalne zaštite u odnosu na stara lica, lica sa invaliditetom I RAE populaciju - Objasni postupak I mjere za zastitu od nasilja u porodici - Objasni različite aspekte funkcionisanja ustanova socijalne zastite u Crnoj Gori I ulogu socijalnih radnika u njima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA SIMOVIĆ-ZVICER2x1
3S+1P

Ispitna pitanja

Nova objava - 19.05.2022 07:27

MATERIJAL ZA ZAVRŠNI ISPIT

TERMIN PREDAVANjA ZA 05.05.2022.

TERMIN PREDAVANjA ZA 28.04.2022.

TERMIN PREDAVANjA ZA 21.04.2022.