Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student/tkinja biće u mogućnosti da: Objasni načine funkcionisanja socijalnih politika u savremenim društvima; Razumije uticaje političkih, ekonomskih, kulturnih i socio-demografskih procesa na načine vođena socijalnih politika u državama savremenog društva; Razlikuje različite koncepcije o socijalnoj politici koje za posledicu imaju izgradnju različitih tipova država blagostanja; Opiše uticaj globalizacije, savremenih migracija, ekonomske krize na funkcionisanje socijalnih politiika;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UGLJEŠA JANKOVIĆ2x1
3S+2P
1x1
3S+2P

Uporedna socijalna politika

Uporedna socijalna politika - MATERIJAL ZA 21.04.2020.

Uporedna socijalna politika - MATERIJAL ZA 15.04.2020.

Uporedna socijalna politika - MATERIJAL ZA 8.04.2020.

Uporedna socijalna politika - MATERIJAL ZA 1.04.2020.

Uporedna socijalna politika - MATERIJAL TA 25.03.2020.