POLITIČKO KOMUNICIRANJE


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti koji uspješno polože ispit biće u stanju da navedu i ukratko opiše osnovne termine iz oblasti političke komunikacije, izraze i obrazlože odnos politike i medija, procijene osnove razvoja političke komunikacije u Crnoj Gori, upoređuju kanale, kvalitet i svrsishodnost komunikacija političkih aktera u Crnoj Gori sa savremenim trendovima u oblasti političkih komunikacija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ
OLIVERA KOMAR

Obavještenje o režimu rada u 2024. godini

Izmjena vremena ispita u avgustovskom roku

Izmjena vremena ispita

Termin finalnih prezentacija - 24.5.2023.

Termin grupnih konsultacija za 17.5.2023.

Uputstvo za organizovanje podataka i analizu

Deveto predavanje

Osmo predavanje

Sedmo predavanje

Šesto predavanje

Peto predavanje

Četvrto predavanje