POLITIČKO KOMUNICIRANJE


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti koji uspješno polože ispit biće u stanju da navedu i ukratko opiše osnovne termine iz oblasti političke komunikacije, izraze i obrazlože odnos politike i medija, procijene osnove razvoja političke komunikacije u Crnoj Gori, upoređuju kanale, kvalitet i svrsishodnost komunikacija političkih aktera u Crnoj Gori sa savremenim trendovima u oblasti političkih komunikacija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA KOMAR
NEMANJA BATRIĆEVIĆ

Bodovi pred završni ispit

Finalna prezentacija - link

Promjena termina finalne prezentacije

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin prezentacija

Termin redovnog i popravnog ispita

Deseto predavanje

Deveto predavanje

Osmo predavanje

Sedmo predavanje

Šesto predavanje

Peto predavanje