Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Prepozna različite vrste i faze kriznih situacija - informiše javnost o prirodnim katastrofama - izvještava sa lica mjesta o kriznim situacijama, izazvanim ljudskim faktorom - raspoznaje terminologiju koja se tiče kriznih situacija sa ciljem profesionalnijeg izvještavanja i intervjuisanja stručnjaka u različitim fazama krizne situacije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Predispitni poeni

Ratno izvještavanje

Mediji i terorizam

Građanska okupljanja

Saobraćajne nesreće

Požar

Nuklearne katastrofe- Černobil, Fukušima