Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Rezultati

20.06.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Rezultati

06.06.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Gradivo za završni ispit

05.06.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Termin ispita

04.06.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Rezultati popravnih kolokvijuma

27.05.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Termin popravnih kolokvijuma

24.05.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Rezultati II kolokvijuma

21.05.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Drugi test -gradivo

18.05.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Termin II kolokvijuma

18.05.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Rezultati prvog kolokvijuma

15.04.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Rezultati kolokvijuma

13.04.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Termin kolokvijuma

11.04.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Vježbe

28.03.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Promjena termina vježbi

21.03.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Termin vježbi

28.02.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Termin predavanja

03.02.2019