ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA BULATOVIĆ1x1
2P
1x1
2P