PRAVO EVROPSKE UNIJE


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student nakon položenog ispita može: - Definisati specifičnost sui generis prirode komunitarnog prava. - Razumjeti autonomnost, limitativnost i supranacionalnost kao ključne karakteristike evropskog pravnog sistema. - Upoznati se sa primarnim, sekundarnim i tercijarnim izvorima evropskog prava. - Analizirati ključne principe na kojima počiva pravo EU kao što su: načelo supsidijarnosti, neposrednog dejstva i proporcionalnosti. - Prepoznati značaj i smisao precedenata u pravu EU i upoznati se sa najvažnijim od njih (Van Gend en Loods, Costa v. ENEL, SOLANGE I, Solange II, Simmenhal).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANETA SPAIĆ