Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - objasni važne društvene i političke procese Evrope od 1789. do 1918, - analizira uticaj Revolucija (1789, 1830, 1848-49, 1917) na društveno-politički razvoj evropskih država, - vrednuje značaj naučnog i tehničko-tehnološkog razvoja u XIX i početkom XX vijeka, - ukaže na značaj formiranja vojno-političkih saveza u Evropi (Sveta Alijansa, Savez tri cara, Trojni savez, Antanta, Centralne sile) pomoću kojih su velike sile sprovodile političke i vojne aktivnosti, - vrednuje ulogu i značaj novih društveno-političkih ideja (nacionalizam, liberalizam, socijalizam) i kulturno-umjetničkih pravaca (romantizam, realizam) u društveno-ekonomskom i kulturnom razvoju evropskih država.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Istorija Evrope II - termin popravnog ispita

Istorija Evrope II - konsultacije

ISTORIJA EVROPE II - termini polaganja ispita

ISTORIJA EVROPE II - dogovorni čas

Termin popravnog ispita

Vježbe 25.12.

Rezultati

Rezultati popravnog kolokvijuma

Istorija Evrope II - rezultati kolokvijuma