SPOLJNA I BEZBJEDNOSNA POLITIKA EU


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni uzroke nastanka i analizira funkcionisanje Evropske političke saradnje - Analizira vanjskopolitičko djelovanje Evropske unije nakon kraja Hladnog rata - Ukaže na ključne determinante procesa saradnje EU i NATO saveza - Ukaže na ključne determinante procesa saradnje EU i Rusije - Analizira učinke djelovanja Evropske službe za vanjske poslove (EEAS)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA STANKOV1x1
10S+3P
IVAN VUKOVIĆ2x1
10S+3P

Rezultati drugog roka

Rezultati prvog roka u septembru

Termin ispita

Rezultati drugog roka

Rezultati prvog roka

Promjena termina prvog roka

Prezentacije

ECTS Katalog, literatura i plan za vježbe

Materijali - vježbe

Materijali - vježbe

Materijali - vježbe

Materijali - vježbe