Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni uzroke nastanka i analizira funkcionisanje Evropske političke saradnje - Analizira vanjskopolitičko djelovanje Evropske unije nakon kraja Hladnog rata - Ukaže na ključne determinante procesa saradnje EU i NATO saveza - Ukaže na ključne determinante procesa saradnje EU i Rusije - Analizira učinke djelovanja Evropske službe za vanjske poslove (EEAS)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Ispiti u avgustovskom roku

Drugi ispitni rok

Prvi ispitni rok

Rezultati popravnog kolokvijuma

Nova objava - 09.05.2022 11:51

Rezultati kolokvijuma

Literatura, plan rada i raspored za vježbe za akademsku 21-22.

Prezentacije

ECTS Katalog, literatura i plan za vježbe

Materijali - vježbe

Materijali - vježbe

Materijali - vježbe