Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita studenti će: steći pregled osnovnih teorija koje objašnjavaju kako i zašto se ljudi ponašaju na određeni način u politici; razumjeti kako ograničeni resursi i kontekst (informacije, vrijeme, kapaciteti) obliku političke procese donošenja odluka; moći da razumiju konceptualne razlike između konvencionalne i nekonvencionalne participacije i faktora koji ih dominantno objašnjavaju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA STANKOV
OLIVERA KOMAR