Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Ljudska prava manjinskih grupa, studenti/studentkinje će biti u mogućnosti da: 1. Vrednuju značaj očuvanja (etno)kultunog pluralizma savremenih društava 2. Razumiju značaj zaštite etnokulturnih i drugih manjinskih zajednica za konsolidaciju savremenih demokratija 3. Prepoznaju najvažnije politike reprezentacije manjinskih zajednica i njihovu usklađenost sa važećim međunarodno-pravnim standardima 4. Vrednuju različite pravno-institucionalne i političke modele zaštite prava manjinskih zajednica

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA VUKOVIĆ-ĆALASAN2x1
43B+1P
TODOR LAKIĆ2x1
43B+1P