Obavještenja - Fakultet političkih nauka


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA -   13.09.2023
  Satnica popravnog ispita
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA -   07.08.2023
  Termin polaganja testova u avgustovskom roku
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA -   05.06.2023
  Satnica redovnog ispitnog roka
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA -   25.05.2023
  Termini popravnih testova
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA -   16.05.2023
  Obavještenje o nastavi 29. V i 30. V
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA -   15.05.2023
  Satnica izrade II testa
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA -   27.02.2023
  Termini testova i redovnog završnog ispita 2022/2023
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA -   23.02.2023
  Termin predavanja
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA -   09.09.2022
  Novi termin Ii ispitnog roka
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA -   31.08.2022
  Termin ispita u septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA -   22.08.2022
  Polaganje kolokvijuma u avgustovskom roku
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA -   20.04.2022
  Termin redovnog I testa
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA -   26.02.2021
  Promjena termina predavanja
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA -   16.02.2021
  OBAVJEŠTENJE