LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA VUKOVIĆ