Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će nakon položenog ispita moći da: razumiju osnovne teorijske pristupe u političkim naukama; razumiju ontološke i epistemološke pozicije različitih metoda; razumiju postupak dizajniranja, planiranja i implementacije empirijskih istraživanja; razumiju probleme kvalitativnih i kvantitativnih pristupa; budu sposobni da samostalno planiraju i sprovedu istraživanje u oblasti političkih nauka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO DOKIĆ
NEMANJA STANKOV