Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Objasni značaj socijalne dimenzije zdravlja i bolesti; • Sistematično i kritički ispitati osnovne principe i bitne konstitutivne elemente dominantne, zvanične biomedicine paradigma zdravlja, bolesti i lečenja; • Opišite načine na koje socijalni rad može biti integrisani u oblast zdravstvene zaštite; • Objasniti sve važne aspekte socijalne zaštite koji mogu utiču na zdravlje i načine/vrste lečenja; • Pravilno komunicirati pismeno i u govornoj formi ili na drugi način sa korisnicima;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BUDA METHADŽOVIĆ2x1
20B
PREDRAG RAKOČEVIĆ2x1
20B