Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: identifikuje, definiše i objasni osnovne sadržaje ovih naučnih disciplina; uporedi različita teorijska shvatanja, raspravlja o njihovom odnosu i argumentuje prednosti i nedostatke pojednog shvatanja u ovim oblastima; analizira i kritički posmatra uporednopravna rješenja u ovim oblastima i izvodi zaključke o prednostima i nedostacima pojedinih rješenja; samostalno odredi temu i sprovede originalno istraživanje sa naučnim integritetom; primjenjuje stečena znanja u daljem naučnom i praktičnom radu i nastavi sa samostalnim usavršavanjem.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ2x1
24B
2x1
24B